Umetnost Avtentične oz Nenasilne komunikacije (NVC), kot jo je na podlagi dolgoletnih izkušenj formiral Dr Marshall Rosenberg, temelji na treh stebrih:
– Samo-empatija,
– Empatično poslušanje oz vživljanje,
– Avtentično samoizražanje.

Seminarje in individualna srečanja v okviru avtentične komunikacije vodi Edmond Cigale:

“Trenutno dojemam NVC kot izjemno metodo oz sistem za preseganje socialno-politično-religiozno-intelektualno-mentalno privzgojenih pogojenosti, ki lahko (s sodelovanjem vsakega posameznika, seveda) oklestijo in prekrijejo življenje, živost in moč individualnosti v srcu.

NVC doživljam tudi kot učinkovit uvod v čista in globoka transpersonalna stanja zavesti. Če vzamem v roke Wilberejvo mapo, potem (trenutno) dojemam NVC kot mogočno pot iz Mentalnega ega prek čiščenja sence do avtentičnosti Centuarja in celo do prvih stikov s Subtilnim nivojem.

Avtentičnost, individualizacija ter samo-aktualizacija – pomembne vrednote tudi zame. Osebno se sicer bolj nagibam k čistim transpersonalnim (nadosebnim) stanjem zavesti, ki obstajajo daleč onkraj Avtentičnosti. Vseeno pa je ravno NVC sistem tisto, kar mi je doprineslo k revitalizaciji ključnih odnosov v mojem osebnem življenju.

Vabim vas, da si vzamete čas in obiščete katerega od seminarjev NVC-ja in odkrijete moč avtentičnosti ter nenasilne komunikacije tudi sami.”

– Edmond C.

Več o delu Edmonda C. v okviru avtentične komunikacije na spletni strani oz osebnem Blogu Integral Life >>
(odpre se nova stran)

Uradna razlaga NVC-ja,
na spletni strani CNVC (Center for Nonviolent Communication) >>

(odpre se nova stran)